Zajímavost: Legendární Baldur’s Gate a Baldur’s Gate II jsou nyní v Google Play za hubičku 23.7.2021
Nalezeno 55 záznamů.
Psč Město Pošta Okres
39165 Staré Sedlo Bechyně Tábor
68341 Staré Hvězdlice Bohdalice Vyškov
60300 Staré Brno Brno 3 Brno-město
79201 Staré Město Bruntál 1 Bruntál
74787 Staré Oldřůvky Budišov nad Budišovkou Opava
25765 Staré Práchňany Čechtice Benešov
37008 Staré Hodějovice České Budějovice 8 České Budějovice
38101 Staré Dobrkovice Český Krumlov 1 Český Krumlov
73801 Staré Město Frýdek-Místek 1 Frýdek-Místek
53401 Staré Holice Holice v Čechách Pardubice
79312 Staré Heřminovy Horní Benešov Bruntál
50801 Staré Smrkovice Hořice v Podkrkonoší Jičín
39601 Staré Bříště Humpolec Pelhřimov
39601 Staré Hutě Humpolec Pelhřimov
50601 Staré Město Jičín 1 Jičín
50601 Staré Místo Jičín 1 Jičín
58601 Staré Hory Jihlava 1 Jihlava
28509 Staré Nespeřice Kácov Kutná Hora
73301 Staré Město Karviná 1 Karviná
34506 Starec Kdyně Domažlice
79401 Staré Purkartice Krnov 1 Bruntál
50723 Staré Hrady Libáň Jičín
46001 Staré Pavlovice-Liberec XII Liberec 1 Liberec
39175 Staré Lány Malšice Tábor
54701 Staré Město nad Metují Náchod 1 Náchod
50315 Staré Nechanice Nechanice Hradec Králové
27752 Staré Ouholice Nová Ves u Mělníka Mělník
37333 Staré Hutě Nové Hrady v jižních Čechách České Budějovice
39807 Staré Sedlo Orlík nad Vltavou Písek
39501 Staré Vyklantice Pacov Pelhřimov
53002 Staré Jesenčany Pardubice 2 Pardubice
53006 Staré Čívice Pardubice 6 Pardubice
38301 Staré Prachatice Prachatice Prachatice
25791 Staré Mitrovice Sedlec-Prčice 1 Benešov
37881 Staré Hobzí Slavonice Jindřichův Hradec
37881 Staré Město pod Landštejnem Slavonice Jindřichův Hradec
35601 Staré Sedlo Sokolov 1 Sokolov
54243 Staré Buky Staré Buky Trutnov
73915 Staré Hamry Staré Hamry Frýdek-Místek
53352 Staré Hradiště Staré Hradiště u Pardubic Pardubice
40761 Staré Křečany Staré Křečany Děčín
78832 Staré Město Staré Město pod Sněžníkem Šumperk
56932 Staré Město Staré Město u Moravské Třebové Svitavy
68603 Staré Město Staré Město u Uherského Hradiště 3 Uherské Hradiště
34801 Staré Sedliště Staré Sedliště Tachov
47163 Staré Splavy Staré Splavy Česká Lípa
53344 Staré Ždánice Staré Ždánice Pardubice
34805 Staré Sedlo Stráž u Tachova Tachov
36461 Staré Sedlo Teplá u Toužimě Karlovy Vary
41115 Staré Třebívlice Litoměřice
73961 Staré Město Třinec 1 Frýdek-Místek
68601 Staré Hutě Uherské Hradiště 1 Uherské Hradiště
40778 Staré Hraběcí Velký Šenov Děčín
74901 Staré Těchanovice Vítkov 1 Opava
58263 Staré Ransko Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod
Hledej PSČ podle města:
Např.: Praha, Brno..
Hledej město podle PSČ:
Např.:111 50

Zajímavosti o PSČ:

Historie

První země kde bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na tehdy sovětské Ukrajině v roce 1932. Systém byl ale v roce 1939 opuštěn. Další pokusy provádělo fašistické Německo během druhé světové války a to hlavně z důvodu, že na poštách pracovalo čím dál méně pracovníků s dobrou znalostí německého zeměpisu. Dalším důvodem proč toto německo zavedlo byla potřeba doručovat zásilky německým vojákům na nových dobytých územích. To se zdařilo v roce 1941. V roce 1958 PSČ zavedla Argentina, v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce 1964 Švýcarsko. Jedním z důvodl proč se PSČ zaváděla byly stoupající počty zásilek a potřeba strojového třídění pošty. A právě PSČ bylo pro toto strojní třídění klíčové. V roce 2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u 117 ze 190 svých členů. Je zajímavé, že PSČ dodnes nepoužívá např. Irsko.

PSČ v Československu

Projekt zavedení PSČ v Československu se započal koncem 60. let 20. století ve Výzkumném ústavu spojů jeho komplexní přípravou. Zavedení PSČ bylo v souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ. Tento rozhodle že je nutné použít nových moderních metod, zracionalizovat pracovní postupy a připravit podmínky pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek. O definitivním zavedení se rozhodlo v roce 1971. Zavedena v Československu byla PSČ k 1. lednu 1973. Při zavedení PSČ V ČSSR byla provedena velká reklamní kampaň v tehdejších médiích. Zavedení PSČ prý ale stejně mezi obyvatelstvem v počátcích naráželo neochotné používání. Přesto se používalo již v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 % zásilek. Tehdy zavedený systém psč se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes.

PSČ v České republice

Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné (mohou se však měnit dodávací územní obvody pošt a zřizovat či rušit pošty). Správcem číselníku PSČ je Česká pošta. Dodávacím obvodem pošty je zpravidla území obce, několik obcí nebo souvislé části obce, ale samoty či jiné osamocené budovy mimo hlavní část obce bývají někdy přičleněny k dodávacímu obvodu té pošty, od níž jsou přístupnější. Významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, které v takových případech odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodávací poště (například ČTÚ má PSČ 225 02).

Formát PSČ a význam číslic

PSČ je pěticiferné, rozdělené na trojčíslí a dvojčíslí. První číslice PSČ přibližně odpovídá původnímu krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:

 • 1 Hlavní město Praha (+speciální adresy 21xxx a 22xxx)
 • 2 Středočeský kraj (od 25xxx)
 • 3 Jihočeský a Západočeský kraj
 • 4 Severočeský kraj
 • 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
 • 6 Jihomoravský kraj
 • 7 Severomoravský kraj
 • 8 Bratislava a okolí
 • 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (jižní část)
 • 0 Středoslovenský kraj (severní část) a Východoslovenský kraj
(Zajímavost: Podobné číslování bylo použito i k číslování okresních závodů krajských podniků ČSAD.) V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9. Poštovní směrovací čísla míst v Severomoravském kraji začínají číslicí 7; číslem 7 ale začínají i PSČ okresů Zlín (dříve Gottwaldov), Kroměříž a Prostějov, které jsou územně součástí Jihomoravského kraje (Zlín – 760 01, Kroměříž – 767 01, Prostějov – 796 01). V Bratislavě byla 1. ledna 1982 provedena reorganizace dodávacích pošt a změněna všechna PSČ (podrobnosti viz slovenský článek o PSČ). Někdy mezi lety 1986 a 1991 byla změněna PSČ částí připojených k Praze roku 1974 z čísel začínajících číslicí 2 na pražská.

Psaní PSČ v adrese

Poštovní směrovací číslo se uvádí v adrese společně s názvem dodávací pošty (ten zpravidla odpovídá názvu obce a číselnému značení pošty).

Antonín Děkanovský           Karel Mácha
Teplická 125        Hynkova 12 
405 02 Děčín 4       111 50 Praha 

Místo názvu dodávací pošty se běžně používá a toleruje název části obce, například Děčín-Rozbělesy nebo Praha 5-Stodůlky. Čtečky třídicích strojů hledají PSČ na začátku posledního řádku adresy. Zahraniční poštovní kódy mohou být doplněny zkratkou země určení. Název země kam se zásilka posílá, má být uveden samostatně na posledním řádku adresy.

PSČ ve světě

Pro tvorbu PSČ se ve světě ve většině případů používá numerických (číselných) kódů. Některé poštovní správy ale využívají i alfanumerických (kombinace písemných a číselných) kódů. Výhodou alfanumerických kódů oproti kódům numerickým spočívá ve větším množství kombinací. Používají se k přesnému určení ulice či dokonce objektu. Alfanumerického systému směrovacích čísel využívají např. Kanada, Spojené království či Nizozemsko. V mezinárodním poštovním provozu se pro rozlišení států (zejména používajících čtyř či pětimístní numerický systém) používá předřazení kódu státu (D pro Německo či F pro Francii). Od roku 1994 se na doporučení Evropského výboru pro normalizaci v mezinárodním poštovním styku používá ISO 3166-1 alpha-2 (DE pro Německo, FR pro Francii). V praxi ale není tento způsob příliš rozšířen. Umístění PSČ v adrese není mezinárodně kodifikováno. V anglofonních zemích tvoří PSČ poslední řádek adresy, v zemích kontinentální Evropy se řadí před název obce. V Japonsku, Rusku či Číně je PSČ umístěno na začátku adresy. Systém směrovacích čísel má mnoho států, například:

(anglicky) ZIP code v USA. (německy) PLZ v Německu

Chcete se na něco zeptat nebo nahlásit nějaký problém či námět?

Napište mi o tom:

VKLADAMESTOPSC