Zajímavost: Motorola Edge 30 Fusion bude globální variantou absurdně levné čínské exkluzivity 17.8.2022
Nalezeno 54 záznamů.
Psč Město Pošta Okres
58301 Barovice Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Bezděkov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Bílek Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Blatnice Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Cibotín Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Čachotín Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Čečkovice Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Dobkov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Dolní Lhotka Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Dolní Sokolovec Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Dolní Vestec Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Hařilova Lhotka Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Horní Lhotka Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Horní Sokolovec Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Horní Vestec Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Hostětínky Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Hranice Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Chloumek Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Chotěboř Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Chuchel Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Jarošov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Jeníkovec Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Jilem Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Jitkov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Kladruby Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Klokočov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Klokočovská Lhotka Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Klouzovy Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Křemenice Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Lány Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Lhůta Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Malochyně Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Marieves Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Modletín Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Nehodovka Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Nejepín Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Nový Dvůr Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Počátky Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Podhořice Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Předboř Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Příjemky Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Rankov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Rušinov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Sedletín Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Sloupno Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Spálava Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Střížov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Svinný Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Štěpánov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Štikov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Vepříkov Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Vestecká Lhotka Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Víska Chotěboř Havlíčkův Brod
58301 Vratkov Chotěboř Havlíčkův Brod
Nalezeno 3 záznamů.
Psč Město Pošta Okres
28201 Vrátkov Český Brod Kolín
58301 Vratkov Chotěboř Havlíčkův Brod
25791 Vratkov Sedlec-Prčice 1 Příbram
Hledej PSČ podle města:
Např.: Praha, Brno..
Hledej město podle PSČ:
Např.:111 50

Zajímavosti o PSČ:

Historie

První země kde bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na tehdy sovětské Ukrajině v roce 1932. Systém byl ale v roce 1939 opuštěn. Další pokusy provádělo fašistické Německo během druhé světové války a to hlavně z důvodu, že na poštách pracovalo čím dál méně pracovníků s dobrou znalostí německého zeměpisu. Dalším důvodem proč toto německo zavedlo byla potřeba doručovat zásilky německým vojákům na nových dobytých územích. To se zdařilo v roce 1941. V roce 1958 PSČ zavedla Argentina, v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce 1964 Švýcarsko. Jedním z důvodl proč se PSČ zaváděla byly stoupající počty zásilek a potřeba strojového třídění pošty. A právě PSČ bylo pro toto strojní třídění klíčové. V roce 2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u 117 ze 190 svých členů. Je zajímavé, že PSČ dodnes nepoužívá např. Irsko.

PSČ v Československu

Projekt zavedení PSČ v Československu se započal koncem 60. let 20. století ve Výzkumném ústavu spojů jeho komplexní přípravou. Zavedení PSČ bylo v souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ. Tento rozhodle že je nutné použít nových moderních metod, zracionalizovat pracovní postupy a připravit podmínky pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek. O definitivním zavedení se rozhodlo v roce 1971. Zavedena v Československu byla PSČ k 1. lednu 1973. Při zavedení PSČ V ČSSR byla provedena velká reklamní kampaň v tehdejších médiích. Zavedení PSČ prý ale stejně mezi obyvatelstvem v počátcích naráželo neochotné používání. Přesto se používalo již v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 % zásilek. Tehdy zavedený systém psč se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes.

PSČ v České republice

Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné (mohou se však měnit dodávací územní obvody pošt a zřizovat či rušit pošty). Správcem číselníku PSČ je Česká pošta. Dodávacím obvodem pošty je zpravidla území obce, několik obcí nebo souvislé části obce, ale samoty či jiné osamocené budovy mimo hlavní část obce bývají někdy přičleněny k dodávacímu obvodu té pošty, od níž jsou přístupnější. Významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, které v takových případech odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodávací poště (například ČTÚ má PSČ 225 02).

Formát PSČ a význam číslic

PSČ je pěticiferné, rozdělené na trojčíslí a dvojčíslí. První číslice PSČ přibližně odpovídá původnímu krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:

 • 1 Hlavní město Praha (+speciální adresy 21xxx a 22xxx)
 • 2 Středočeský kraj (od 25xxx)
 • 3 Jihočeský a Západočeský kraj
 • 4 Severočeský kraj
 • 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
 • 6 Jihomoravský kraj
 • 7 Severomoravský kraj
 • 8 Bratislava a okolí
 • 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (jižní část)
 • 0 Středoslovenský kraj (severní část) a Východoslovenský kraj
(Zajímavost: Podobné číslování bylo použito i k číslování okresních závodů krajských podniků ČSAD.) V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9. Poštovní směrovací čísla míst v Severomoravském kraji začínají číslicí 7; číslem 7 ale začínají i PSČ okresů Zlín (dříve Gottwaldov), Kroměříž a Prostějov, které jsou územně součástí Jihomoravského kraje (Zlín – 760 01, Kroměříž – 767 01, Prostějov – 796 01). V Bratislavě byla 1. ledna 1982 provedena reorganizace dodávacích pošt a změněna všechna PSČ (podrobnosti viz slovenský článek o PSČ). Někdy mezi lety 1986 a 1991 byla změněna PSČ částí připojených k Praze roku 1974 z čísel začínajících číslicí 2 na pražská.

Psaní PSČ v adrese

Poštovní směrovací číslo se uvádí v adrese společně s názvem dodávací pošty (ten zpravidla odpovídá názvu obce a číselnému značení pošty).

Antonín Děkanovský           Karel Mácha
Teplická 125        Hynkova 12 
405 02 Děčín 4       111 50 Praha 

Místo názvu dodávací pošty se běžně používá a toleruje název části obce, například Děčín-Rozbělesy nebo Praha 5-Stodůlky. Čtečky třídicích strojů hledají PSČ na začátku posledního řádku adresy. Zahraniční poštovní kódy mohou být doplněny zkratkou země určení. Název země kam se zásilka posílá, má být uveden samostatně na posledním řádku adresy.

PSČ ve světě

Pro tvorbu PSČ se ve světě ve většině případů používá numerických (číselných) kódů. Některé poštovní správy ale využívají i alfanumerických (kombinace písemných a číselných) kódů. Výhodou alfanumerických kódů oproti kódům numerickým spočívá ve větším množství kombinací. Používají se k přesnému určení ulice či dokonce objektu. Alfanumerického systému směrovacích čísel využívají např. Kanada, Spojené království či Nizozemsko. V mezinárodním poštovním provozu se pro rozlišení států (zejména používajících čtyř či pětimístní numerický systém) používá předřazení kódu státu (D pro Německo či F pro Francii). Od roku 1994 se na doporučení Evropského výboru pro normalizaci v mezinárodním poštovním styku používá ISO 3166-1 alpha-2 (DE pro Německo, FR pro Francii). V praxi ale není tento způsob příliš rozšířen. Umístění PSČ v adrese není mezinárodně kodifikováno. V anglofonních zemích tvoří PSČ poslední řádek adresy, v zemích kontinentální Evropy se řadí před název obce. V Japonsku, Rusku či Číně je PSČ umístěno na začátku adresy. Systém směrovacích čísel má mnoho států, například:

(anglicky) ZIP code v USA. (německy) PLZ v Německu

Chcete se na něco zeptat nebo nahlásit nějaký problém či námět?

Napište mi o tom:

VKLADAMESTOPSC