Zajímavost: Vyzkoušeli jsme HarmonyOS 4! Jaké novinky přináší? 23.9.2023
Nalezeno 78 záznamů.
Psč Město Pošta Okres
43801 Bezděkov Žatec 1 Louny
43801 Břežany Žatec 1 Louny
43801 Čejkovice Žatec 1 Chomutov
43801 Čeradice Žatec 1 Louny
43801 Číňov Žatec 1 Louny
43801 Denětice Žatec 1 Chomutov
43801 Deštnice Žatec 1 Louny
43801 Dobříčany Žatec 1 Louny
43801 Drahomyšl Žatec 1 Louny
43801 Dubčany Žatec 1 Louny
43801 Holedeč Žatec 1 Louny
43801 Holedeček Žatec 1 Louny
43801 Holetice Žatec 1 Chomutov
43801 Hořenice Žatec 1 Chomutov
43801 Hořetice Žatec 1 Louny
43801 Chudeřín Žatec 1 Louny
43801 Kličín Žatec 1 Louny
43801 Kluček Žatec 1 Louny
43801 Kněžice Žatec 1 Louny
43801 Kopeček Žatec 1 Chomutov
43801 Lhota Žatec 1 Louny
43801 Libědice Žatec 1 Chomutov
43801 Liběšovice Žatec 1 Louny
43801 Libořice Žatec 1 Louny
43801 Líčkov Žatec 1 Louny
43801 Lipno Žatec 1 Louny
43801 Malá Černoc Žatec 1 Louny
43801 Malé Krhovice Žatec 1 Chomutov
43801 Milčeves Žatec 1 Louny
43801 Milošice Žatec 1 Louny
43801 Minice Žatec 1 Louny
43801 Mory Žatec 1 Louny
43801 Nečemice Žatec 1 Louny
43801 Nehasice Žatec 1 Louny
43801 Nechranice Žatec 1 Chomutov
43801 Neprobylice Žatec 1 Louny
43801 Nové Sedlo Žatec 1 Louny
43801 Oploty Žatec 1 Louny
43801 Poláky Žatec 1 Chomutov
43801 Přeskaky Žatec 1 Chomutov
43801 Přívlaky Žatec 1 Louny
43801 Račetice Žatec 1 Chomutov
43801 Radíčeves Žatec 1 Louny
43801 Roztyly Žatec 1 Chomutov
43801 Rybňany Žatec 1 Louny
43801 Sádek Žatec 1 Louny
43801 Sedčice Žatec 1 Louny
43801 Siřem Žatec 1 Louny
43801 Soběchleby Žatec 1 Louny
43801 Soběsuky Žatec 1 Chomutov
43801 Stachov Žatec 1 Louny
43801 Stekník Žatec 1 Louny
43801 Stránky Žatec 1 Louny
43801 Stranná Žatec 1 Chomutov
43801 Stroupeč Žatec 1 Louny
43801 Střezov Žatec 1 Chomutov
43801 Tatinná Žatec 1 Louny
43801 Trnovany Žatec 1 Louny
43801 Truzenice Žatec 1 Louny
43801 Třeskonice Žatec 1 Louny
43801 Tvršice Žatec 1 Louny
43801 Vadkovice Žatec 1 Chomutov
43801 Velemyšleves Žatec 1 Louny
43801 Veletice Žatec 1 Louny
43801 Velichov Žatec 1 Louny
43801 Velká Černoc Žatec 1 Louny
43801 Větrušice Žatec 1 Louny
43801 Vičice Žatec 1 Chomutov
43801 Vidolice Žatec 1 Chomutov
43801 Vikletice Žatec 1 Chomutov
43801 Záhoří Žatec 1 Louny
43801 Zálezly Žatec 1 Louny
43801 Zálužice Žatec 1 Louny
43801 Žabokliky Žatec 1 Louny
43801 Žatec Žatec 1 Louny
43801 Želeč Žatec 1 Louny
43801 Železná Žatec 1 Louny
43801 Žiželice Žatec 1 Louny
Nalezeno 2 záznamů.
Psč Město Pošta Okres
43801 Žiželice Žatec 1 Louny
28129 Žiželice Žiželice nad Cidlinou Kolín
Hledej PSČ podle města:
Např.: Praha, Brno..
Hledej město podle PSČ:
Např.:111 50

Zajímavosti o PSČ:

Historie

První země kde bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na tehdy sovětské Ukrajině v roce 1932. Systém byl ale v roce 1939 opuštěn. Další pokusy provádělo fašistické Německo během druhé světové války a to hlavně z důvodu, že na poštách pracovalo čím dál méně pracovníků s dobrou znalostí německého zeměpisu. Dalším důvodem proč toto německo zavedlo byla potřeba doručovat zásilky německým vojákům na nových dobytých územích. To se zdařilo v roce 1941. V roce 1958 PSČ zavedla Argentina, v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce 1964 Švýcarsko. Jedním z důvodl proč se PSČ zaváděla byly stoupající počty zásilek a potřeba strojového třídění pošty. A právě PSČ bylo pro toto strojní třídění klíčové. V roce 2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u 117 ze 190 svých členů. Je zajímavé, že PSČ dodnes nepoužívá např. Irsko.

PSČ v Československu

Projekt zavedení PSČ v Československu se započal koncem 60. let 20. století ve Výzkumném ústavu spojů jeho komplexní přípravou. Zavedení PSČ bylo v souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ. Tento rozhodle že je nutné použít nových moderních metod, zracionalizovat pracovní postupy a připravit podmínky pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek. O definitivním zavedení se rozhodlo v roce 1971. Zavedena v Československu byla PSČ k 1. lednu 1973. Při zavedení PSČ V ČSSR byla provedena velká reklamní kampaň v tehdejších médiích. Zavedení PSČ prý ale stejně mezi obyvatelstvem v počátcích naráželo neochotné používání. Přesto se používalo již v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 % zásilek. Tehdy zavedený systém psč se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes.

PSČ v České republice

Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné (mohou se však měnit dodávací územní obvody pošt a zřizovat či rušit pošty). Správcem číselníku PSČ je Česká pošta. Dodávacím obvodem pošty je zpravidla území obce, několik obcí nebo souvislé části obce, ale samoty či jiné osamocené budovy mimo hlavní část obce bývají někdy přičleněny k dodávacímu obvodu té pošty, od níž jsou přístupnější. Významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, které v takových případech odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodávací poště (například ČTÚ má PSČ 225 02).

Formát PSČ a význam číslic

PSČ je pěticiferné, rozdělené na trojčíslí a dvojčíslí. První číslice PSČ přibližně odpovídá původnímu krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:

 • 1 Hlavní město Praha (+speciální adresy 21xxx a 22xxx)
 • 2 Středočeský kraj (od 25xxx)
 • 3 Jihočeský a Západočeský kraj
 • 4 Severočeský kraj
 • 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
 • 6 Jihomoravský kraj
 • 7 Severomoravský kraj
 • 8 Bratislava a okolí
 • 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (jižní část)
 • 0 Středoslovenský kraj (severní část) a Východoslovenský kraj
(Zajímavost: Podobné číslování bylo použito i k číslování okresních závodů krajských podniků ČSAD.) V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9. Poštovní směrovací čísla míst v Severomoravském kraji začínají číslicí 7; číslem 7 ale začínají i PSČ okresů Zlín (dříve Gottwaldov), Kroměříž a Prostějov, které jsou územně součástí Jihomoravského kraje (Zlín – 760 01, Kroměříž – 767 01, Prostějov – 796 01). V Bratislavě byla 1. ledna 1982 provedena reorganizace dodávacích pošt a změněna všechna PSČ (podrobnosti viz slovenský článek o PSČ). Někdy mezi lety 1986 a 1991 byla změněna PSČ částí připojených k Praze roku 1974 z čísel začínajících číslicí 2 na pražská.

Psaní PSČ v adrese

Poštovní směrovací číslo se uvádí v adrese společně s názvem dodávací pošty (ten zpravidla odpovídá názvu obce a číselnému značení pošty).

Antonín Děkanovský           Karel Mácha
Teplická 125        Hynkova 12 
405 02 Děčín 4       111 50 Praha 

Místo názvu dodávací pošty se běžně používá a toleruje název části obce, například Děčín-Rozbělesy nebo Praha 5-Stodůlky. Čtečky třídicích strojů hledají PSČ na začátku posledního řádku adresy. Zahraniční poštovní kódy mohou být doplněny zkratkou země určení. Název země kam se zásilka posílá, má být uveden samostatně na posledním řádku adresy.

PSČ ve světě

Pro tvorbu PSČ se ve světě ve většině případů používá numerických (číselných) kódů. Některé poštovní správy ale využívají i alfanumerických (kombinace písemných a číselných) kódů. Výhodou alfanumerických kódů oproti kódům numerickým spočívá ve větším množství kombinací. Používají se k přesnému určení ulice či dokonce objektu. Alfanumerického systému směrovacích čísel využívají např. Kanada, Spojené království či Nizozemsko. V mezinárodním poštovním provozu se pro rozlišení států (zejména používajících čtyř či pětimístní numerický systém) používá předřazení kódu státu (D pro Německo či F pro Francii). Od roku 1994 se na doporučení Evropského výboru pro normalizaci v mezinárodním poštovním styku používá ISO 3166-1 alpha-2 (DE pro Německo, FR pro Francii). V praxi ale není tento způsob příliš rozšířen. Umístění PSČ v adrese není mezinárodně kodifikováno. V anglofonních zemích tvoří PSČ poslední řádek adresy, v zemích kontinentální Evropy se řadí před název obce. V Japonsku, Rusku či Číně je PSČ umístěno na začátku adresy. Systém směrovacích čísel má mnoho států, například:

(anglicky) ZIP code v USA. (německy) PLZ v Německu